Logo EnCast

Inzicht en omzet optimalisatie voor zonne- en windprojecten, per asset en portfolio.

Account aanvragen

SDE Inzicht

SDE makkelijk gemaakt in een paar simpele grafieken

Uw energie adviseur ontzorgt en regelt meestal het SDE-aanvraag proces. Maar vanaf het moment dat uw productiefaciliteit operationeel is heeft u doorlopend onafhankelijk inzicht en controle nodig.

Uw beschikte SDE is toegekend voor een periode van 15 jaar (zon en wind) en geeft gedurende die looptijd een gegarandeerde opbrengst per mWh. De SDE-vergoeding is gelinkt aan de marktprijs. Is de marktprijs laag dan heeft u meer recht op SDE-subsidie over uw opwek, is de marktprijs hoog dan heeft u minder of zelfs geen recht SDE-subsidie. Dit staat los van de maandelijks uitbetaalde bedragen. Achteraf vinden verrekeningen plaats.

De SDE-vergoeding bestaat uit verschillende elementen. Belangrijke elementen zijn:

Elk jaar krijgt u een verrekening van alle vooruitbetaalde voorschotten. Dit gaat vaak om grote bedragen doordat het definitieve correctiebedrag afwijkt maar ook door afwijkingen in de daadwerkelijke productie. Omdat de elektriciteitsmarkt gefragmenteerd is en bestaat uit veel schakels zijn fouten snel gemaakt. Het is dus belangrijk om de verrekening zelfstandig te controleren. Met de data van Encast kunt u deze onafhankelijk controleren.

Voor elke SDE-beschikking zon en wind (op land) geven wij een verwachting weer van de banking gedurende de looptijd van uw beschikking. Als u ons machtigt om toegang te krijgen tot uw gerealiseerde opwek/ verbruik zetten wij de verwachting en de realisatie tegen elkaar af. U heeft op basis hiervan goede inzage in uw banking en performance van uw asset.

Deze inzage is ook belangrijk om bijvoorbeeld curtailment goed toe te kunnen passen. Binnen de voor de SDE toegestane jaarlijkse productie moet u voor curtailment rekening houden met het basisbedrag en het verwachte correctiebedrag. Heeft u een goed jaar en produceert u meer dan kijkt u enkel naar de marktprijs en zult u willen afschakelen als deze negatief is. Echter weer nooit onder het verwachte eigen gebruik.