Test een paar maanden gratis en neem dan een besluit!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem controle over uw netaansluiting

Het wordt steeds volatieler op het elektriciteitsnetwerk. Dat leidt tot hogere kosten en ongenode verassingen. Encast helpt organisaties om met behulp van een automatische piloot door de energietransitie heen te navigeren.

Groenmeter

Greenwashing tegen gaan door zelf echt groen te worden

Groene stroom van uw energieleverancier is meestal enkel groen gemaakte stroom doordat uw leverancier ergens in Europa goedkope certificaten heeft gekocht. De meeste stroom in Nederland komt verder nog steeds gewoon van kolen- en gascentrales. Laten dit nu net de grootste uitstoters van CO2 zijn.

Ook indien u zelf stroom opwekt zijn er altijd periodes die u niet afdekt met uw eigen opgewekte stroom, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren of in de winterperiode. Indien u op jaarbasis meer heeft opgewekt dan verbruikt, wordt u nog steeds als groen beschouwd, maar dat is dus niet altijd zo.

Encast wil bedrijven helpen echt groen te worden.


De Groenmeter

De Groenmeter is interessant indien u naast productie zelf ook elektriciteit afneemt, levert aan huurders op locatie of gebruikt voor laadpalen. Met de Groenmeter maakt Encast op kwartier-, uur- en maandbasis inzichtelijk hoe uw elektriciteitsproductie en consumptie zich tot elkaar verhouden. Encast geeft ook weer wat de verwachting voor deze verhouding in de komende twee dagen is. Hierdoor bent u in staat om uw productie- en consumptie beter op elkaar aan te laten sluiten en meer eigen opgewekte stroom zelf te gebruiken.

In het weekend is het eigen stroomverbruik bij bedrijven en in Nederland bijvoorbeeld laag, terwijl de opwek van zon en wind gewoon doorloopt. Dit zorgt steeds vaker voor steeds hogere negatieve prijzen op de markt waardoor u betaalt voor deze opwek, tenzij u bijvoorbeeld curtailment toepast. U zet de productie van stroom dan uit. Financieel is dit aantrekkelijk maar natuurlijk ook erg zonde. Met de Groenmeter van Encast heeft u inzicht en stimuleert bedrijven om na te denken hoe ze hun energieverbruik beter over de week kunnen laten aansluiten op hun productie of over nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van deze elektriciteit (laadpalen, batterij, etc.).


Het vergroenen van uw consumptie door wind en zon

Voor de opwek van eigen elektriciteit krijgt u van CertiQ Garanties van Oorsprong (GVO’s) toegekend. Dit zijn verhandelbare certificaten die toegekend worden bij de opwek van groene stroom. Indien u (in de lente en zomer) meer opwekt dan zelf op jaarbasis verbruikt, wordt dit gezien als 100% groene stroom consumptie. De GVO’s van de opwek die u zelf niet gebruikt worden door uw handelaar verkocht op de markt. Deze worden veelal opgekocht door buitenlandse partijen (Amazon, Microsoft, etc) en dragen dan niet noodzakelijk bij aan het vergroenen van Nederland.

Encast wil bedrijven helpen om op bedrijfsniveau verder te vergroenen. Dit kan bijvoorbeeld door de opbrengst van uw GVO’s van extra zonproductie te verkopen en hiervoor in de plaats Nederlandse wind GVO’s aan te kopen (of andersom). Zo kunt u bijvoorbeeld uw verbruik ‘s nachts afdekken met in Nederland opgewekte windenergie.  Dit kan momenteel enkel op maandbasis en niet op uurbasis waarop deze zijn geproduceerd. In Nederland wordt in de herfst en winter namelijk veel elektriciteit opgewekt met wind en in de lente en zomer middels zon. Op bedrijfsniveau dekt u zo de maanden dat u elektriciteit uit het netwerk gebruikt af met op dat moment in Nederland geproduceerde groene stroom die niet door de producent zelf wordt gebruikt.

Verder vergroenen door de plaatsing van eigen laadpunten of een batterij

Het aantal elektrische voertuigen neemt de komende jaren snel toe. Hierdoor zijn er steeds meer laadpunten nodig om snel te kunnen opladen. Elke kilometer die een elektrisch voertuig kan rijden op met zon- of wind opgewekte lokale stroom zorgt voor een grote besparing in CO2 en fijnstof.

Het eigen verbruik van uw bedrijfspand tijdens de nachtelijke uren is op te vangen door het plaatsen van een batterij. Hiermee zijn ook eventueel onverwachte uitschieters in de productie of consumptie op te vangen zonder het energienetwerk te belasten. De winter overbruggen lukt nog niet met een batterij. Encast helpt om inzichtelijk te maken hoe u met een batterij voor een groter deel gebruik kan maken van eigen groene stroom.CO2 verwijderen

Sinds SDE 2020 II wordt binnen de SDE ook de CO2 intensiteit vermeld. Dit geeft de subsidiebehoefte weer per bespaarde ton CO2. Encast wil bedrijven helpen om ook op het vlak van CO2 neutraal te worden. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Omdat het tijd kost om CO2 neutraliteit te bereiken (de wereld koerst op 2050/2060) en er tot die tijd nog veel te veel uitstoot zal zijn, is het belangrijk om te investeren in technieken die CO2 uit de lucht halen. Dit wordt Carbon Dioxide Removal (CDR) genoemd. Binnen dit domein is Direct Air Capture (DAC) een belangrijke techniek.

Wij zijn op dit vlak fan en klant van het Zwitserse bedrijf Climeworks. Hier kunt u een abonnement afsluiten om namens uw bedrijf CO2 uit de lucht te halen.