Logo EnCast

Inzicht en omzet optimalisatie voor zonne- en windprojecten, per asset en portfolio.

Account aanvragen

Forecasting

Encast ziet het voor bedrijven als een must have om zelf te starten met forecasten.

Het elektriciteitsnet moet altijd in balans zijn. Dit wil zeggen dat vraag en aanbod van elektriciteit op het netwerk altijd gelijk moet zijn. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met forecasts voor zowel vraag als aanbod. Het gekke is dat de opwekker van zon/ wind elektriciteit en ook bedrijven als belangrijke afnemer van elektriciteit niet bij het forecasten betrokken zijn en hier ook geen inzage in hebben. Iedereen gaat er nog steeds vanuit dat elektriciteit te allen tijde beschikbaar is. De werkelijkheid is dat het elektriciteitsnetwerk aardig volgelopen is en er steeds vaker congestie plaatsvindt. TenneT moet dan ingrijpen om de onbalans te herstellen en moet steeds meer capaciteit achter de hand houden om dit te bewerkstelligen. Dit is duur en wordt steeds duurder. Dit komt o.a. door:

Nieuwe elektriciteit aansluitingen zijn daarom bijna niet meer te realiseren, zoals Netbeheer Nederland inzichtelijk maakt.

Bedrijven hebben geen inzage in hun onbalans en meestal ook geen weet van hun onbalanskosten.

Tot een jaar terug kregen bedrijven vaak een vaste opslag aangerekend voor hun onbalans. Dit is niet meer houdbaar en deze onzichtbare kosten stijgen momenteel snel. In elektriciteitscontracten (de Power Supply of Power Purchase Agreements) staat onbalans vaak vaag omschreven en wordt het risico geheel bij de producent en/of consument gelegd. Deze heeft hier echter geen inzage in. De oplossing van Encast is dat bedrijven zelf meer betrokken moeten zijn bij het forecasten van hun productie en consumptie om zo te helpen hun onbalans te verkleinen. Een kleinere onbalans zorgt automatisch voor lagere elektriciteitskosten en helpt het elektriciteitsnetwerk beter in balans te houden.

Het forecasten van zon, wind en consumptie

De forecasts van Encast komen tot stand door Artificial Intelligence & Machine learning modellen. Wij maken zowel een forecast voor de day ahead als intraday (per meter/site/portfolio). Onze modellen worden gevoed met verschillende weerdata en historische productiegegevens van uw zon- of windpark en/of consumptie data om tot een voorspelling te komen voor de komende 3 dagen. Onze forecast is op kwartierbasis en wordt vier keer per dag ververst op basis van de laatste inzichten. Dit zorgt ervoor dat u vooraf kunt sturen en naderhand los van uw leverancier uw eigen onbalans inzichtelijk heeft.

De forecasting van Encast werkt per meter (hoofdmeter, BPM, inverter). Per locatie maken wij vaak meerdere forecasts, zowel aan de productiezijde als voor de consumptie.

Dit heeft de volgende voordelen:

Account aanvragen